Individuele Begeleiding

Mensen kunnen om verschillende redenen in de problemen komen en de grip op het leven (even) kwijt zijn. Thuisbegeleiding van Thuiszorg Groot Brabant is er voor iedereen die extra ondersteuning nodig heeft. Een thuisbegeleider komt bij mensen thuis om samen te werken aan structuur en zelfredzaamheid.

Thuisbegeleiding is er voor mensen met:

  • psychische problemen
  • niet aangeboren hersenletsel of dementie
  • een verstandelijke of lichamelijke beperking


Begeleiding thuis

Als onze thuisbegeleiders bij u komen nemen zij geen taken van u over, maar doen dát wat nodig is met u samen. Onder begeleiding naar eigen regie in het huishouden, vrijetijdsbesteding en hulp bij administratieve zaken.

De thuisbegeleiders geven advies om te leren omgaan met problemen of een beperking. Soms maken zij gebruik van specifieke coaching als er sprake is van dementie of niet aangeboren hersenletsel.