Medezeggenschap


Bij Thuiszorg Groot Brabant draait alles om een goede relatie tussen de cliënten, hun familie en onze collega’s. De dialoog over: wat vindt u van de dienstverlening, wat kan anders of wat kan er nog beter. Daarom heeft Thuiszorg Groot Brabant een cliëntenraad.


Cliëntenraad


De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Thuiszorg Groot Brabant. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Thuiszorg Groot Brabant.


Hoe werkt een cliëntenraad?


De cliëntenraad bestaat uit verschillende leden, dit kan zijn familie van een cliënt, een cliënt zelf of andere belanghebbende. De cliëntenraad komt vier keer per jaar bijeen om te vergaderen. Ook het bestuur van ThuiszorgGroot Brabant neemt hier deel aan.


Wettelijke verplichting


In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat, in dit geval, Thuiszorg Groot Brabant wettelijk verplicht is om één cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening zoals de kwaliteit van de zorg en dienstverlening maar kan ook betrekking hebben op de klachtenprocedure of een fusie.


Contact


Heeft u vragen aan of suggesties voor de cliëntenraad, dan kunt u die schriftelijk of per mail doorgeven. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bericht bij de cliëntenraad terechtkomt.


Thuiszorg Groot Brabant
T.a.v. De cliëntenraad
ELange Bunder 5
4854MB Bavel

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).