Thuisverpleging

Thuis is de plek waar u het liefst wilt zijn. Daar voelt u zich het meest op uw gemak. In uw eigen vertrouwde omgeving kunt u zichzelf zijn en zoveel mogelijk genieten van het thuis zijn. Dat gevoel en die behoefte verandert niet na een ongeval, operatie of vanwege een ziekte of ernsitge aandoening. Daarom is het goed dat Thuiszorg Groot Brabant verpleegkundige zorg bij u thuis biedt.

Zo kunnen we zorgen dat u na een operatie zo snel mogelijk thuis kunt herstellen. We voorkomen dat een ziekte erger wordt of helpen u om zo goed mogelijk om te gaan met een beperking. Wij beschikken over goed geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden die bij u thuis de passende zorg en verpleging bieden.

Wenst u meer informatie over deze dienst?

Neem dan gerust contact op via telefoon 0161 437554


Verpleging

Voorbeelden van onze verpleegkundige hulp in de thuissituatie zijn:

Het toedienen van medicijnen;

Het verzorgen van een wond;

Het inbrengen of verwisselen van een katheter;

Het toedienen van injecties;

Het leren omgaan met een ziekte of handicap;

Medicatie via infuus;

Advies over medicijngebruik;