Wie zijn wij?

Bestuur en toezicht

Thuiszorg Groot Brabant is een besloten vennootschap en is de handelsnaam van Yalisco Thuiszorg Groot Brabant BV. De dagelijkse leiding berust bij de directie en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen 

Onze visie en kernwaarden

Visie

Thuiszorg Groot Brabant biedt een compleet pakket aan zorg voor alle inwoners in haar werkgebied. Wij sluiten niets uit en willen alle zorg en diensten bieden waaraan behoefte is. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend. Het is onze zorg om u in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast regelt Thuiszorg Groot Brabant afstemming tussen benodigde voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden. Juist het persoonlijke contact en de aandacht voor de wensen van de cliënt maakt dat de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Bij ons gaat het om het leveren van zorg aan cliënten, waarin er afspraken gemaakt en vastgelegd worden over de inhoud van de werkzaamheden in een zorgdossier en zorgleefplan. Voor medewerkers zijn wij een stabiele opdrachtgever die tijd en aandacht heeft voor individuele wensen. Door medewerkers zijn betrokken bij de koers van de organisatie en voortdurend in te spelen op ontwikkelingen binnen het werkterrein streven we naar: gemotiveerde, cliëntgerichte medewerkers, die trots zijn op hun vak en hun organisatie.

Onze kernwaarden

  • Flexibel (snel oproepbaar, inzetbaar, bereikbaar maar soms vragen we ook aan u begrip in overmacht situaties)
  • Betrokken (zorg is meer dan alleen zorg, wij denken met u mee )
  • Betrouwbaar (wij zijn gast in uw omgeving en bieden u veiligheid en kennis ter ondersteuning)

 

Thuiszorg Groot Brabant stimuleert haar zelfstandige zorgverleners om hun verantwoordelijkheid te nemen en biedt ondersteuning en scholing waar nodig. Plezier in het werk en flexibiliteit zijn daarom onze uitgangspunten.

Thuiszorg Groot Brabant biedt zorg aan clienten met een AWBZ indicatie, PGB en particulieren. Indien nodig helpen of begeleiden wij u bij het aanvragen van de benodigde toestemmingen of indicaties.

Bij het bieden van thuiszorg is de zorgvraag, behoefte en de wens van de cliënt de leidraad. De organisatie gaat conform deze vraag en wens na of er succesvol zorg kan worden verleend in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

De organisatie is lid van de branche-organisatie BTN. Verder zijn er goede contacten met stichting ZZP Nederland voor de zelfstandige zorgverleners.

Waarom Thuiszorg Groot Brabant?

  • Persoonlijke benadering met kleine, zelfstandige teams.
  • Flexibel betekent samen afspraken maken, dus op tijd maar met begrip voor ….
  • Als wij plaats hebben starten we direct de zorg op, ook ‘s avonds en in het weekend
  • De wijkverpleegkundige of zorgcoördinator komt bij uw thuis om uw zorgvraag met u in kaart te brengen
  • Wij leveren naast persoonlijke verzorging en verpleging ook begeleiding individueel, zowel zorg in natura, als ook voor PGB of zorg aan particulieren
  • Onze medewerkers worden voortdurend bijgeschoold in terminale zorg thuis, zorg voor mensen met ALS en PSMA spierziekten, chronisch zieken, CVA, Parkinsonisme etc.