Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Thuiszorg Groot Brabant is een besloten vennootschap met de handelsnaam Thuiszorg Groot Brabant BV. De dagelijkse leiding berust bij de directie en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht. De raad van Toezicht bestaat uit drie leden.

Voorzitter van de Raad van Toezicht is: Mw. A. Schoenmakers.

De Raad van Bestuur wordt terzijde gestaan door het coördinerend team, dat bestaat uit 6 medewerkers, verantwoordelijk voor de administratie van de organisatie en het functioneren van het team verpleging & verzorging. Tevens is de Raad van Bestuur het aanspreekpunt voor de Cliëntenraad (bestaande uit 3 leden).

Alle organisatieonderdelen functioneren samen met de ruim 80 medewerkers, die zich elke dag weer opnieuw inzetten voor het welzijn van de cliënten van Thuiszorg Groot Brabant en Zorgvilla Groot Brabant dagbesteding.

Een bericht van het bestuur kunt u vinden op de bestuurspagina van Thuiszorg Groot Brabant.
Jaardocument
Jaarlijks wordt door Thuiszorg Groot Brabant een jaarverslag gemaakt. Dit document voldoet aan de regels verslaglegging en is voor iedereen in te zien op Jaarverslagenzorg.