Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Thuiszorg Groot Brabant is een besloten vennootschap en is de handelsnaam van Yalisco Thuiszorg Groot Brabant BV. De dagelijkse leiding berust bij de directie en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen.

De raad van bestuur wordt terzijde gestaan door het coördinerend team, dat bestaat uit 3 medewerkers, verantwoordelijk voor organisatie en functioneren van de verpleging & verzorging en administratie. Tevens is de raad van bestuur het aanspreekpunt voor de cliëntenraad (bestaande uit 3 leden) en de ondernemingsraad, die de belangen van het personeel behartigt.

De raad van bestuur wordt terzijde gestaan door het coördinerend team, dat bestaat uit 3 medewerkers, verantwoordelijk voor organisatie en functioneren van de verpleging & verzorging en administratie. Tevens is de raad van bestuur het aanspreekpunt voor de cliëntenraad (bestaande uit 3 leden) en de ondernemingsraad, die de belangen van het personeel behartigt.

Alle organisatieonderdelen functioneren samen met de ruim 40 medewerkers, die zich elke dag weer opnieuw inzetten voor het welzijn van de cliënten van Thuiszorg Groot Brabant

Een bericht van het bestuur kunt u vinden op de bestuurspagina van Thuiszorg Groot Brabant.
Jaardocument
Jaarlijks wordt door Thuiszorg Groot Brabant een jaarverslag gemaakt. Dit document voldoet aan de regels verslaglegging en is voor iedereen in te zien op Jaarverslagenzorg.