Clientenraad

Belangenbehartiging cliënten

Wij hebben een vacature!

De Clientenraad bestaat uit 4 leden te weten:

naam functie

Dhr. H. v. Aalst

voorzitter

Mevrouw J. Mertens

lid

Dhr. T. Mertens

lid

Vacature

lid

De cliëntenraad wordt ambtelijk ondersteund door Sylvia de Zwart
Zorgbelang Brabant
Zorgbelang Brabant werkt samen met patiënten en cliënten, beleidsmakers bij overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars door zicht te richten op:

  • Het ondersteunen van cliënten en patiënten
  • Het participeren in netwerken van patiënten en cliënten
  • Het verzamelen, bundelen en verspreiden van ervaringskennis
  • Het bijdragen aan de verbetering van zorg
    Meer informatie vindt u op de website : http://www.zorgbelang-brabant.nl/Landelijke belangenorganisatie LOC

Landelijke belangenorganisatie LOC

Het LOC is woordvoerder namens cliënten(raden) bij onder andere Tweede Kamer, ministeries, verzekeraars en directies. Meer informatie kunt u vinden op haar website.

De cliëntenraad denkt mee, geeft adviezen en behartigt de belangen van cliënten die thuiszorg nodig hebben. De cliëntenraad komt minimaal driemaal per jaar bij elkaar. Hebt u punten die u aan de raad wilt voorleggen of wilt u zich beschikbaar stellen om mee te praten of deel te nemen? U kunt dit kenbaar maken door een brief naar het onderstaande adres te sturen of een e-mail te verzenden.