Klachtenregeling

Complimenten en klachten

Complimenten

Alle medewerkers van Thuiszorg Groot Brabant zetten zich in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u tevreden hierover en wilt u dit ons laten weten? Bijvoorbeeld over het contact met een medewerker of het zorgteam of over de kwaliteit van de zorg die u ontvangt. Dan stellen wij het erg op prijs als u ons dit wilt laten weten.

Dit kunt u doen op een van de volgende manieren:
telefonisch 0161-437554
per brief: Thuiszorg Groot Brabant, o.v.v. complimenten,
Lange Bunder 5
4854 MB Bavel
per mail: complimentenenklachten@thuiszorggrootbrabant.nl

Wilt u altijd uw naam en adresgegevens vermelden.
U kunt ook uw mening geven:
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/thuiszorg-thuiszorg-groot-brabant-bavel-3057525/waardeer

Klachten

Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop u zorg ontvangt van onze medewerker(s) of over afspraken die niet nagekomen zijn. Ook dan vernemen wij graag wat uw klacht is. Zo kunnen wij onze dienstverlening aan u en aan andere cliënten verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

Bij voorkeur bespreekt u eerst uw klacht met de betrokken medewerker of met zijn of haar leidinggevende. Wanneer u dit niet wilt of wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van

Thuiszorg Groot Brabant:

per mail: complimentenenklachten@thuiszorggrootbrabant.nl
telefonisch : 0161 4375543
per brief : Thuiszorg Groot Brabant, t.a.v. klachtenfunctionaris,
Lange Bunder 5
4854 MB Bavel

De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u op welke wijze uw klacht het beste kan worden opgelost. Het streven is uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen.

Klachtencommissie

Indien u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie van Thuiszorg Groot Brabant.
Uw klacht dient u schriftelijk in bij:
Thuiszorg Groot Brabant
T.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie
Lange Bunder 5
4854 MB Bavel

Thuiszorg Groot Brabant is aangesloten bij de klachtencommissie van BTN, uw schriftelijk ingediende klacht aan de klachtencommissie wordt door ons ongeopend doorgestuurd naar de klachtencommissie.

Klachten over vaststelling inkomen/inning eigen bijdrage

Klachten met betrekking tot vaststelling van uw inkomen en/of de inning van uw eigen bijdrage neemt Thuiszorg Groot Brabant niet in behandeling. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met:
Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten BV
Postbus 8403
2508 AA Den Haag
Telefoonnummer (gratis): 0800-19 25

U kunt het klachtenreglement van BTN hier downloaden