Kwaliteit

Thuiszorg Groot Brabant hecht veel waarde aan kwaliteit. Daarom volgen wij strikte regels voor het verlenen van thuiszorg in de wijkverpleging en wet langdurige zorg, voor PGB en particuliere cliënten: verpleging, verzorging en begeleiding. Wij worden elk jaar opnieuw getoetst en ons eigen certificaat 2020 is aangevraagd middels:

Certificering door LRQA Nederland

Maar wat wij nog belangrijker vinden is de zichtbare kwaliteit aan het bed! Zo werken wij alleen met zorgverleners die bevoegd en bekwaam zijn. Elke zorgverlener is in het bezit van documenten zoals een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook voeren wij jaarlijks diverse evaluaties uit en gaan wij vervolgens met verbeterpunten aan de slag.