Onze visie en kernwaarden

Onze visie

Thuiszorg Groot Brabant biedt een compleet pakket aan zorg voor alle inwoners in haar werkgebied. Wij sluiten niets uit en willen alle zorg en diensten bieden waaraan behoefte is. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend. Het is onze zorg om u in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast regelt Thuiszorg Groot Brabant afstemming tussen benodigde voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden.

Juist het persoonlijke contact en de aandacht voor de wensen van de cliënt maakt dat de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Bij ons gaat het om het leveren van zorg aan cliënten, waarin er afspraken gemaakt en vastgelegd worden over de inhoud van de werkzaamheden in een zorgdossier en zorgleefplan.

Voor medewerkers zijn wij een stabiele opdrachtgever die tijd en aandacht heeft voor individuele wensen. Door medewerkers zijn betrokken bij de koers van de organisatie en voortdurend in te spelen op ontwikkelingen binnen het werkterrein streven we naar: gemotiveerde, cliëntgerichte medewerkers, die trots zijn op hun vak en hun organisatie.

Onze kernwaarden:

Thuiszorg Groot Brabant is een besloten vennootschap en is de handelsnaam van Yalisco Thuiszorg Groot Brabant BV. De dagelijkse leiding berust bij de directie en het wettelijk toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen.

snel oproepbaar, inzetbaar, bereikbaar maar soms vragen we ook aan u begrip in overmacht situaties

zorg is meer dan alleen zorg, wij denken met u mee

wij zijn gast in uw omgeving en bieden u veiligheid en kennis ter ondersteuning

Thuiszorg Groot Brabant stimuleert haar zelfstandige zorgverleners om hun verantwoordelijkheid te nemen en biedt ondersteuning en scholing waar nodig. Plezier in het werk en flexibiliteit zijn daarom onze uitgangspunten.

Thuiszorg Groot Brabant biedt zorg aan clienten met een AWBZ indicatie, PGB en particulieren. Indien nodig helpen of begeleiden wij u bij het aanvragen van de benodigde toestemmingen of indicaties.

Bij het bieden van thuiszorg is de zorgvraag, behoefte en de wens van de cliënt de leidraad. De organisatie gaat conform deze vraag en wens na of er succesvol zorg kan worden verleend in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

De organisatie is lid van de branche-organisatie BTN. Verder zijn er goede contacten met stichting ZZP Nederland voor de zelfstandige zorgverleners.