ALS

ALS

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Deze neuromusculaire (zenuw-/spier-) aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Dit komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. De hersenen kunnen dan geen spierbewegingen meer op gang brengen.

Nadat de diagnose ALS is gesteld, hebben patiënten adequate en intensieve zorg nodig, bij voorkeur van specialisten. Voor de zorgverlening van de patiënt is naast de neuroloog en de klinisch neurofysioloog ook een revalidatiearts, verpleegkundige, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, diëtist en een maatschappelijk werker noodzakelijk. In een later stadium zijn ook andere artsen zoals een maag-darm arts en een longarts van belang.

Onze verzorgenden en verpleegkundigen kunnen met uw behandelteam samenwerken en de zorg thuis samen met u goed inrichten. Zij kunnen tijdig signaleren wanneer hulpmiddelen nodig zijn of nog toereikend zijn, zij kunnen met andere organisaties overleggen indien u dat wenst.

Tijdens het ziekteproces kunnen verschillende stoornissen optreden. Zoals spraakstoornissen (logopedie, communicatiehulpmiddelen), slikproblemen (logopedie, PEG (maag-)catheter), verlammingen (rolstoel, aanpassingen in huis, ergotherapeut), spasticiteit (medicatie) en depressie (begeleiding, medicatie).

Elke patiënt is uniek, zeker bij een zeldzaam ziektebeeld als ALS. En ons team speelt hierbij in op uw zorgbehoefte en groeit daarin mee.

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn 24 uur/ 7 dagen per week bereikbaar in geval van spoed! Telefoon 0161-437554