Alarmering / Carenzorgt digitaal dossier

Alarmering / Carenzorgt digitaal dossier

Alarmering

Thuiszorg Groot Brabant is 24 uur per dag bereikbaar, u kunt met ons noodnummer bellen buiten kantoortijd: 085 0432420

Thuiszorg Groot Brabant beschikt niet over een eigen alarmering, wij hebben collegiale afspraken met Thebe alarmering

( https://www.thebe.nl/zorg-thuis/personenalarmering/).

Zij regelen voor uw een alarmering die u bij u draagt.  U heeft de keuze om eerst familie of buren te alarmeren, of u kunt direct met de centrale in verbinding komen. Alarmopvolging wordt dan geregeld. Vraag hiervoor een offerte aan!

Indien u met ons noodnummer belt, beoordelen wij met u het probleem en proberen binnen 45 minuten een zorgverlener naar u toe te sturen. Wij kunnen contact opnemen met de bij ons bekende contactpersonen, of wij kunnen direct met de huisartsenpost bellen indien een bezoek van hen noodzakelijk is.

https://www.carenzorgt.nl/#welcome

Thuiszorg Groot Brabant werkt met een online elektronisch cliënten dossier.  Uiteraard betreft dit uw eigen gegevens en die kan u zelf inzien en delen met mantelzorgers of andere professionals.

Caren is een digitale gezondheidsomgeving en geeft jou inzage in en controle over je eigen gezondheid, of die van je verwanten. Caren helpt je ook met het organiseren van zorg en maakt het mogelijk om informatie te delen en taken te plannen rondom jouw zorgsituatie. Je bepaalt zelf met wie je jouw gegevens wilt delen en of je Caren wilt koppelen met de professionele zorg.

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn 24 uur/ 7 dagen per week bereikbaar in geval van spoed! Telefoon 0161-437554