Begeleiding

Begeleiding individueel

Begeleiding bij u thuis

Begeleiding thuis is noodzakelijke, vaak tijdelijke hulp aan mensen die door problemen de grip op hun dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen.
Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het kan dan gaan om mensen met een psychiatrische ziekte, een geriatrische aandoening of verslavingsproblemen. Ook verstandelijk gehandicapten en dementerende ouderen kunnen met extra begeleiding worden ondersteund. Bovendien kan de begeleiding hulp bieden bij de opvoeding van kinderen in moeilijke gezinssituaties.

Verwijzing voor begeleiding thuis kan gedaan worden door uw huisarts, uw maatschappelijk werker van de gemeenten, vanuit jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, GGD, RIAGG, GGZ, MEE, verslavingszorg, vluchtelingenwerk en andere hulpverlenende instanties. Voor Thuisbegeleiding is een indicatie noodzakelijk.

De gespecialiseerde verzorgenden van Thuiszorg Groot Brabant zijn opgeleid om u te begeleiden bij het zelfstandig blijven wonen. Zij kunnen u ondersteunen bij het weer op orde krijgen van uw dagelijkse bezigheden en wanneer dit niet meer geheel mogelijk is dan wordt u ondersteund bij het vinden van een passende oplossing.

Begeleiding kan ook betekenen: hulp in gezinssituaties waar meer nodig is dan alleen verzorging. Zoals het opnieuw leren of op orde houden van het huishouden na een hersentrauma, hulp bij de opvoeding van uw kinderen of helpen bij het aanbrengen van structuur.

Thuiszorg Groot Brabant werkt samen met gespecialiseerde zelfstandige begeleiders en kan u met hen in contact brengen.

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn 24 uur/ 7 dagen per week bereikbaar in geval van spoed! Telefoon 0161-437554