Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Wat is er per 1 januari 2013 veranderd in de vergoedingen van hulpmiddelen?
Vanaf 2013 zijn er nog maar twee regelingen voor hulpmiddelen die thuis gebruikt worden, namelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulpmiddelen voor verpleging, revalidatie en verzorging zitten in het basispakket van de zorgverzekering (Zvw) en worden door de zorgverzekeraar geregeld. De cliënt moet deze tijdelijke voorziening aanvragen bij de zorgverzekeraar. Hulpmiddelen en voorzieningen voor problemen op het gebied van zelfredzaamheid, huishouden of mobiliteit in en om de woning worden door uw gemeente (Wmo) verzorgd.

Eenvoudige loophulpmiddelen zoals krukken of rollator worden per 1 januari 2013 niet meer vergoed vanuit het basispakket. De cliënt moet dit zelf regelen en kan hiervoor terecht bij thuiszorgwinkels om deze artikelen te huren of zelf aan te schaffen. Onafhankelijke informatie is te vinden op www.hulpmiddelenwijzer.nl Uiteraard is informatie hierover ook te krijgen bij de zorgverzekeraar of een thuiszorgwinkel.

Via de zorgverzekeraar kunnen hulpmiddelen in bruikleen verstrekt worden voor behandeling, verpleging, verzorging en revalidatie. Denk hierbij aan: een hoog/laag bed of een AD- matras. Let wel: men komt in aanmerking voor het lenen van deze hulpmiddelen als deze noodzakelijk zijn en als men recht heeft in Nederland op het basispakket van de zorgverzekeraar. Deze hulpmiddelen kunnen geleend worden zolang dit nodig is. Deze hulpmiddelen moeten altijd aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden staat hier meer over. Hulpmiddelen die in bruikleen gegeven worden door de zorgverzekeraar vallen niet onder het eigen risico en hierover hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.

Hulpmiddelen die nodig zijn voor het dagelijkse leven, zoals een rolstoel, een toiletstoel of een tillift kunnen aangevraagd worden bij het WMO loket van de gemeente. Hier wordt bekeken of een cliënt in aanmerking komt. Er is wel sprake van een eigen bijdrage.

Voor het aanvragen van een hulpmiddel bij revalidatie (een bed, AD matras e.d.) kunt u bellen met Mediplus te Breda: 076 7115100. Of u neemt contact met ons op, en wij regelen het voor u!

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn 24 uur/ 7 dagen per week bereikbaar in geval van spoed! Telefoon 0161-437554