Informatie rondom coronavirus

Contact Us

Informatie rondom coronavirus

We zien dat het Coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) in Nederland verder verspreid en het is niet ondenkbaar dat het zich nog verder zal verspreiden. Thuiszorg Groot Brabant houdt de ontwikkelingen  in de gaten en volgt de geldende adviezen vanuit RIVM, GGD en landelijk uitbraakmanagementteam om verspreiding tot een minimum te beperken.

Medewerkers van Thuiszorg Groot Brabant werken standaard volgens strikte hygiënische richtlijnen. Deze zijn in de huidige situatie nog eens extra onder de aandacht gebracht. Er is extra alertheid op verschijnselen van besmetting bij cliënten. Ook brengen we in kaart of medewerkers mogelijk besmet zouden kunnen zijn omdat ze de afgelopen twee weken in risicogebieden zijn geweest of in contact zijn geweest met (mogelijk) besmette personen.

We adviseren cliënten en hun naasten en medewerkers de belangrijkste maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En deze maatregelen gelden eigenlijk voor iedereen. Deze zijn opgesteld door het RIVM en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

– Was de handen regelmatig en droog ze met papieren handdoekjes

– Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

– Gebruik papieren zakdoekjes.

Verder verwijzen we naar een speciale vraag en antwoordpagina op de website van het RIVM en naar GGD West-Brabant (085-0785617) of GGD Hart voor Brabant (0900 463 64 43) de website en het telefoonnummer van de GGD voor de meeste actuele informatie.

Delen