One size fits nobody

Contact Us

One size fits nobody

Vandaag mocht ik voor het eerst, als luisterend oor en alziend oog, voor Patiëntenvereniging ALS Patients Connected, mijn bijdrage leveren.

Ik toog daarvoor naar het ‘hol van de leeuw’ in Amersfoort om de heilige BoBo’s van de hulpmiddelenwereld te ontmoeten. Althans, zo had ik het in mijn hoofd zitten, want als wijkverpleegkundige met ALS patiënten in zorg, had ik best wel wat te melden vond ik.

Maar ik werd allervriendelijkst verwelkomd, met het bericht dat een afgevaardigde van een patiëntenvereniging altijd welkom was, immers draait het ten allen tijde om de patiënt!

De seminar is georganiseerd door Firevaned, de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen. Ook de titel; ‘ONE SIZE FITS NOBODY’, zegt al iets over de doelstelling. Theo van der Bom van de beroepsvereniging voor ergotherapeuten wist als eerste spreker deze titel te onderbouwen, immers de uitgangspunten voor een goed hulpmiddel zijn:

  • Denk vanuit de cliënt,
  • Bevordert het de participatie,
  • Past het hulpmiddel in de context,
  • Wat betekent dit voor de mantelzorger
  • Rol van de ergotherapeut als bemiddelaar

 

Daaropvolgend sprak ook Ytje Hiemstra, beleidsmedewerker van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Ook zij benadrukt het belang van goede hulpmiddelen voor de mantelzorger

  • Het minimaliseren van bureaucratie bij de aanvraag
  • Mantelzorg betrekken in het proces
  • Verbeteren van nazorg

 

Uit de discussie daarna maakte ik op dat de heilige Bobo’s zoals ik hen spottend noemde in feite hele aardige dames en heren zijn, die wel degelijk het belang van het juiste hulpmiddel op de juiste plaats voorop hebben staan. Dat zij, met ons, frustraties delen; zoals lange aanvraagprocedures, afwijzingen van zorgverzekeraars en natuurlijk: WIE BETAALT ER WAT, als het gaat om inbreng van hogerhand. Gelukkig was echter de heer van Ginneken van VWS hier voor uitgenodigd.

Conclusie van mijn bezoek als afgevaardigde van Patiëntenvereniging ALS Patients Connected luidt:

Bij uw speurtocht naar het juiste hulpmiddel: benader uw ergotherapeut, bel zo nodig naar uw zorgverzekeraar of gemeente en laat van u horen, bespreek uw problemen met de adviseur van de hulpmiddelen leverancier en zoek gezamenlijk naar alternatieven als een directe oplossing niet voorhanden is. Ook zij zijn gebaat bij een tevreden, geholpen patiënt!

Delen