Zorg in Zijn Puurste Vorm

Bij Thuiszorg Groot Brabant geloven we in zorg in zijn puurste vorm, dat betekent er zijn voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Vanuit deze overtuiging streven we ernaar om een compleet pakket aan zorg te bieden voor alle inwoners in ons werkgebied, waarbij de vraag van de cliënt altijd leidend is.

Onze missie is het ondersteunen, behouden en/of bevorderen van de kwaliteit van leven, met respect voor eigen leefstijl.

Samen Afspraken Maken Over Uw Zorg

Wanneer volledig zelfstandig thuis wonen niet meer haalbaar is, bieden wij ondersteuning in de vorm van begeleiding, verzorging en verpleging. Onze wijkverpleegkundigen komen bij u thuis om allereerst samen met u te kijken naar wat u zelf kunt en wat uw mantelzorger samen met u nog kan doen.

Daarnaast werken zij nauw samen met andere zorgprofessionals, waaronder de huisarts, ergotherapeut, fysiotherapeut, hulpmiddelenleveranciers, specialisten en de apotheek voor het medicatiebeleid en zorgen voor een zorgplan dat volledig is afgestemd op uw situatie.

Het hart van onze organisatie, ons TGB team

Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie.Trots op hun vak, zijn zij gemotiveerde professionals die samen een krachtig team vormen. Elke collega brengt unieke kwaliteiten, persoonlijkheden en ambities met zich mee.

Of het nu gaat om onze wijkverpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundigen of andere teamleden, zij delen allemaal een aantal kernwaarden die de basis vormen van ons werk:

  • Kwaliteit
  • Professionaliteit
  • Zelfstandigheid
  • Flexibiliteit
  • Betrokkenheid
  • Betrouwbaarheid

Als jij jezelf herkent in deze kernwaarden, dan pas je zeker bij het Zorg en Aandacht Team van Thuiszorg Groot Brabant.

Maak kennis met de gezichten achter de telefoon

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur en managementteam zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Thuiszorg Groot Brabant terwijl de Raad van Toezicht onafhankelijk toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van zaken.

De Raad van toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Mw. A. Schoemakers (voorzitter)
  • Mw E. Heineman (lid)
  • Mw L. Westen (lid)

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt en bewaakt de belangen van de cliënten van Thuiszorg Groot Brabant en heeft een belangrijke adviesrol richting het bestuur.

Heeft u vragen of suggesties voor de cliëntenraad, dan kunt u die schriftelijk of per mail doorgeven. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bericht bij de cliëntenraad terecht komt.