Thuisbeademing / Tracheostomale beademing

Contact Us

Thuisbeademing / Tracheostomale beademing

Door allerlei ziekten kunnen mensen problemen krijgen met ademhalen. Denk maar aan personen met chronisch obstructief longlijden (COPD) of neuromusculaire ziekten, aandoeningen waarbij de zenuwen, spieren of beide worden aangetast. Een voorbeeld van dat laatste is ALS (amyotroof lateraal sclerose).  Naarmate deze ziekte erger wordt, krijgen de patiënten meer problemen met ademhalen. In eerste instantie vooral ‘s nachts, doordat de ademhaling dan volledig onbewust verloopt. Het gevolg is dat de patiënt ‘s nachts te weinig zuurstof in het bloed krijgt, terwijl het koolzuurgehalte te veel stijgt. Dat leidt op zijn beurt tot andere klachten, zoals hoofdpijn bij het ontwaken, sufheid en concentratieproblemen. Als patiënten nog verder achteruitgaan, riskeren ze in een coma te geraken.

Trachestomale beademing.

Beademing thuis; het klinkt eenvoudig maar voor het zover is, zijn er wel een aantal zaken te regelen. De beademde moet beslissen of hij/zij beademd wil worden, zich voorbereiden, zich informeren, naden­ken over zijn/haar leven en over de toekomst. Ook de familie en vrienden zijn hierbij betrokken.

De tijd die het kost om de juiste instel­ling te vinden van het apparaat is bij iedereen anders maar duurt meestal 10-14 dagen. Al met al is het hele proces nogal indrukwekkend. Zeker de eerste dagen na de operatie vergen veel inspan­ning. Vaak gaat men de volgende dag alweer uit bed. Hij/zij moet duidelijk maken hoe hij/zij het best getild kan worden en hoe hij/zij het best in bed ligt. Daar­naast is er de eerste ervaring met uitzuigen via de canule. Dit wekt meestal een hoestprikkel op. Het slikken voelt anders dan voor de ingreep, het ademen is anders. Het praten zal steeds beter gaan. Vaak voelt men zich door de beademing fitter. De gehele opname duurt gemiddeld tien tot veertien dagen.

Thuiszorg Groot Brabant werkt samen met het CTB (https://www.ctbscholing.nl/)  om onze thuiszorgmedewerkers bevoegd en bekwaam te maken om thuisbeademing te kunnen leveren. Inmiddels zijn 10 medewerkers bevoegd en leveren wij zorg thuis bij een cliënt.

Delen