Onze Visie

Thuiszorg Groot Brabant biedt een compleet pakket aan zorg voor alle inwoners in haar werkgebied. Wij sluiten niets uit en willen alle zorg en diensten bieden waaraan behoefte is. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend. Het is onze zorg om u in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast regelt Thuiszorg Groot Brabant afstemming tussen benodigde voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden.

Juist het persoonlijke contact en de aandacht voor de wensen van de cliënt maakt dat de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Bij ons gaat het om het leveren van zorg aan cliënten, waarin er afspraken gemaakt en vastgelegd worden over de inhoud van de werkzaamheden in een zorgdossier en zorgleefplan.

Voor medewerkers zijn wij een stabiele opdrachtgever die tijd en aandacht heeft voor individuele wensen. Onze medewerkers zijn betrokken bij de koers van de organisatie en door voortdurend in te spelen op ontwikkelingen binnen het werkterrein streven we naar: gemotiveerde, cliëntgerichte medewerkers, die trots zijn op hun vak en hun organisatie.

Onze Missie

Respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze medemens vinden we belangrijk. Thuiszorg Groot Brabant stelt de cliënt centraal en heeft als missie het ondersteunen, behouden en/of bevorderen van kwaliteit van leven.

Kwaliteit betekent dat wat we doen, past bij het leven wat mensen willen leiden binnen hun (on)mogelijkheden. Keuzevrijheid, zelfredzaamheid, eigen regie en veiligheid staan hierbij centraal.

Om dit te bereiken hanteert Thuiszorg Groot Brabant de volgende speerpunten:

  • Flexibel
  • Betrokken
  • Betrouwbaar