Wie betaalt verpleging en verzorging thuis?

De zorg die u van Thuiszorg Groot Brabant ontvangt wordt op verschillende manieren bekostigd. Soms heeft dat gevolgen voor u en soms niet. Graag leggen wij uit hoe het werkt.

Afhankelijk van wie uw zorg vergoed wordt, kan er een eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Hieronder vertellen we graag wat voor u van toepassing is:

Thuiszorg in de vorm van verpleging en verzorging wordt geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat uw zorgverzekeraar deze kosten vergoedt.
Het gaat niet ten koste van je eigen risico.

  • Heb je een volledige restitutiepolis? Dan kun je kiezen uit alle thuiszorgorganisaties.
  • Heb je een naturapolis? Dan is het belangrijk om jouw zorgverzekeraar te vragen naar een overzicht van organisaties waar zij een contract mee hebben. Dit is belangrijk omdat een naturapolis alleen gecontracteerde zorg volledig vergoedt.
  • Het is ook mogelijk om de zorg via het persoonsgebonden budget (PGB) te regelen. Een PGB vraag je aan bij jouw zorgverzekeraar.

Wanneer heb je recht op thuiszorg?

Je hebt recht op verpleging en verzorging thuis als je een handicap, ziekte of andere beperking hebt. Hiervoor heb je een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige bespreekt de situatie met jou en stelt de indicatie. De indicatie bepaalt of je recht hebt op verpleging en verzorging thuis.

Indicatie WLZ

De Wet langdurige Zorg heeft betrekking op 24-uurs toezicht in een verpleeghuis, instelling of de thuissituatie. De wet is bedoeld voor mensen die zware of intensieve zorg ontvangen zoals bewoners in een verzorgingshuis, mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, of psychiatrische patiënten. In alle gevallen is de betrokkene vanwege zijn ziekte of aandoening blijvend aangewezen op permanent toezicht, of 24-uurs nabijheid van een hulpverlener. Zonder deze zorg is de kans op ernstig nadeel voor de betrokkenen aanwezig.

  • De Wet langdurige zorg bestaat sinds 2015 en is de opvolger van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
  • In de praktijk komt iemand in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als:
  • De persoon zelf niet kan handhaven in de maatschappij.
  • Er sprake is van ernstige verwaarlozing of risico op ernstige verwaarlozing.
  • Door een ziekte, beperking of aandoening is er sprake van lichamelijk letsel.
  • De veiligheid wordt ernstig bedreigd.
  • De ontwikkeling ernstig schade loopt, ook als dat onder invloed van een ander kan plaatsvinden.

Indicatie gemeente of WMO

Hoe kan ik ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen?

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via het Wmo-loket van jouw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Meer leest u hier: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Heeft u een indicatie of verwijzing vanuit uw gemeente? Dan geldt een eigen bijdrage van 19 euro per maand. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl.

Iemand komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als hij zelf niet in staat is om te bepalen of er zorg nodig is en als het niet lukt om de benodigde zorg op een goede manier en op tijd in te schakelen. Iedere volwassene of kind die rechtmatig in Nederland woont kan een beroep doen op deze wet. Dit is ook het geval voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit, maar die wel in Nederland hun belasting en premies betalen. Iemand is niet verplicht om zorg vanuit de Wlz aan te vragen. Een andere manier van zorg ontvangen kan ook via de eigen gemeente of wijkverpleegkundige, waarna beide partijen samen onderzoeken welke ondersteuning het beste van toepassing is voor de individuele situatie.

Heeft u een indicatie vanuit uw de Wet langdurige zorg? Dan betaalt u hier een eigen bijdrage voor, de hoogte van deze bijdrage hangt af van het inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl.

Hulp nodig met de aanvraag of vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies en informatie over de verschillende mogelijkheden. Bij vragen staat onze zorgcoördinator voor u klaar.